Program

1.

Prosazení nulové tolerance a zvýšení bezpečnosti ve městě

2.

Transparentní řízení a hospodaření města

3.

Řešení brownfields ve městě a podpora podnikání

4.

Podpora sociální služeb, zdravotnictví, vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit

Akce

Kontakt

Zuzana Bařtipánová bartipanova@bilina.cz
Místostarostka města, webmaster hnutí ANO Bílina
739046457
Tomáš Nepomucký t.nepomucky@gmail.com
Předseda hnutí ANO Bílina
739513912